Publicat el

04/11/2021 19:00h | Presentació “El efecto clase media”

La classe mitjana, malgrat la il·lusió de la igualtat d’oportunitats i la meritocràcia, segueix sent el nucli de la nostra forma de vida. Un ideal de classe mitjana com a norma social, aspiració i forma d’integració que encara és l’element de major consens de les nostres societats, en què descansa l’estabilitat política i la capacitat que les crisis econòmiques no acaben amb la pau social.

En aquest llibre, Emmanuel Rodríguez analitza la classe mitjana com a producció política mediada per l’Estat, que amb el nou context de crisi es precaritzarà i obrirà espais a un nou escenari polític de conflicte. Què passarà amb el sector de classe mitjana que es precaritzarà en aquest nou cicle de crisi? Cap on anirà el seu malestar? I si l’esquerra no capitalitza aquest malestar?

Reserva de seient per ordre d’arribada

Emmanuel Rodríguez és sociòleg i doctor en Història. Membre de la Fundación de los Comunes, l’Observatorio Metropolitano de Madrid i és coordinador d’edicions a l’editorial Traficantes de sueños. Especialitzat en context polític, contrapoder i la qüestió de la classe mitjana, ha publicat nombrosos llibres com ara Familia, raza y nación, La política contra el estado, Por qué fracasó la democracia en España, La política en el ocaso de la clase media i altres.