Què fem?

Som una llibreria associativa que promou la difusió de llibres i publicacions diverses, amb el denominador comú de la reflexió i la crítica radical de la realitat des de diferents perspectives. Prioritzem de forma decidida els canals d’edició i distribució alternatius, amb la convicció de què els continguts, els texts, els llibres no són una mercaderia, sinó que també importa qui els fa, com es fan, com es distribueixen i arriben finalment a les persones. És per això que ens interessa contribuir a consolidar les xarxes de llibreries, biblioteques, ateneus i centres socials, dedicats a la difusió del pensament crític.

Som una tenda associativaun punt de distribució i promoció de diferents productes caracteritzats pel seu compromís amb el comerç just, l’economia social i solidària, l’artesania o la producció ecològica. La nostra intenció és promoure i visibilitzar el consum responsable i compromés, com una actitud imprescindible (encara que no suficient) per a la transformació social. La nostra tenda associativa vol ser un espai més per visibilitzar diverses alternatives econòmiques, promovent projectes que participen en diferents xarxes i moviments per l’Economia Solidària o el Comerç Just.

Som un espai de formació i recerca social, amb la voluntat de treballar en xarxa i cooperar amb altres experiències existents, per fonamentar propostes alternatives, construir discursos col·lectius, analitzar i transformar la realitat que ens envolta, reforçar el binomi pensament-acció que caracteritza els processos d’apoderament col·lectiu i de canvi social, ampliar la xarxa d’altaveus del pensament i la pràctica crítica i dissident.

Som un espai de disseny gràfic i comunicació, especialment dirigit al teixit associatiu, els moviments socials i l’economia social. Posant de manifest, no solament la importància de les tecnologies i les xarxes socials, sinó la necessitat de crear un discurs, un marc conceptual, un missatge, una imatge, amb què definim els nostres projectes, activitats, propostes, productes o serveis.