Qui som?

Gràfic La Repar

Repartidora – Acció de repartir gratuïtament entre els desposseïts els béns expropiats als rics, especialment la que hom espera que es produirà en un moment de capgirament revolucionari. 

La Repartidora és un nou espai social i cultural a Benimaclet (València) per a la difusió, debat, formació i recerca d’alternatives socials, polítiques i econòmiques, des del pensament crític i els moviments socials, sobre la base de la radicalització democràtica, l’autogestió i l’autonomia de l’esfera social.

És un espai associatiu amb la vocació d’implicar-se en les xarxes i moviments socials existents, teixint complicitats i cooperant, treballant des de la transversalitat i l’heterodòxia per a crear noves realitats transformadores des de baix i des de l’espai comú del que és local.

Volem contribuir a consolidar un entorn de reflexió, investigació i acció al barri de Benimaclet, a la ciutat de València, al País Valencià, apegat al nou cicle de mobilitzacions socials i polítiques, i a les noves (i velles) creixents subjectivitats rebels i antagonistes, a la realitat canviant del conflicte social que provoca aquesta darrera crisi-estafa del sistema-món capitalista.

Promovem formes d’aproximació a l’anàlisi de la realitat des de la perspectiva activista, des de la reflexió i el pensament crític. Creiem important l’extensió de discursos contrahegemònics, que fonamenten pràctiques alternatives a l’actual model social, donant forma política als creixents anhels de transformació social que es materialitzen en les lluites per la garantia dels drets socials i els béns comuns, l’autogestió, l’horitzontalitat, el dret a la ciutat, la cooperació social i l’economía solidària, entre altres fonaments per a pensar altres realitats possibles.

Treballem per donar suport la transformació radical de la societat valenciana, des de la base, des de la transversalitat i la interconnexió dels moviments i les lluites socials, i des de la voluntat de superació dels àmbits i entorns polítics estancs. Perquè la construcció d’espais sociopolítics autònoms, amb capacitat d’intervenció real, es fan més que necessaris en un context actual en què la societat valenciana es recompon socialment i política, al mateix temps que és minvada en els seus drets fonamentals: el dret a la ciutat, als serveis públics de qualitat, la sobirania enfront dels poders polítics i econòmics. És més necessària que mai la rearticulació del potencial basat en la cooperació social, la intel·ligència col·lectiva, el suport mutu i les capacitats de pensar i crear altres models socials que superen el desencant de la crisi, l’estafa i el saqueig de les darreres dècades.

Gràfic La Repar