17,50  iva inclòs

Entender Cataluña por qué tantos catalanes quieren un Estado propio

SKU: 9788499215952 Categories: , ,

En estoc

Descripció

El comportament racional és intermitent i parcial. Per a entendre a l’un altre es necessita un mínim de predisposició, doncs el que és raonable i assenyat per a un pot resultar absurd per a un altre. Per a comprendre una comunitat humana, siga llogaret, ciutat o nació, no prou una sola mirada. La cultura és polièdrica. No tot s’explica per l’economia, la història o la política.

Per a intentar Entendre Catalunya i el perquè tants catalans volen un Estat propi, Josep Centelles ens proposa una aproximació polièdrica. Aquesta obra està organitzada en quatre parts que poden llegir-se en qualsevol ordre.

1. Política. Barrejant pedagogia política amb exemples concrets, l’autor es formula la pregunta de si l’Estat espanyol serveix per a Catalunya. Usa el concepte de estatocràcia per a polir la idea de «elits extractives» i sosté que la estatocràcia espanyola està aïllada física, mental i culturalment de la realitat hispànica productiva. Especialment de la de Catalunya. Federalisme, sistema electoral, suport a l’economia productiva, etc. són analitzats pensant en la possibilitat de regeneració. Des d’aquesta perspectiva, el repte sobiranista català es converteix en una força regeneradora, no solament per a Catalunya, sinó per a Espanya assabenta.

2. Vivències. S’aborden en forma de relats vivencials temes amb gran càrrega emocional com són la llengua pròpia i les migracions.

3. Històries de la història. Cada fet històric, sense necessitat de ser falsejat, és susceptible de ser interpretat de diverses formes. Els pobles tenen dret a interpretar la seua pròpia història. Tal interpretació no és neutra i, a més, condiciona la seua evolució cultural. En l’actual era digital no totes les històries estan escrites per vencedors.

4. Infraestructures i diners. Encara que no són determinants, sí són importants en la vida d’una comunitat i condicionen molt l’accés a les seues aspiracions.

Autoria

Enginyer i màster en economia urbana i regional per la LSE (London School of Economics and Political Science). S'ha dedicat professionalment a la formulació d'estratègies de desenvolupament econòmic local a Catalunya i en diversos països llatinoamericans. El 2006 va publicar "El bon govern de la ciutat; estratègies urbanes i política relacional" en el qual s'aborden els principals problemes de la governança local en l'era digital. De 2005 a 2010 va ser membre del Consell Econòmic i Social de la ciutat de Barcelona nomenat per l'alcalde Clos com a expert independent. Com a consultor extern ha col·laborat amb l'Associació Internacional de Ciutats Educadores i altres xarxes de ciutats. En els últims anys ha estat perit principal del projecte Diàlegs Sectorials d'intercanvi entre Brasil i la Unió Europea.