,

Curs: “Per entendre el capitalisme”, del Seminari d’Economia Crítica Taifa

Curs: "Per entendre el capitalisme", del Seminari d'Economia Crítica Taifa

Des de La Repartidora tenim el plaer de presentar-vos el curs “Per entendre el capitalisme”, del Seminari d’Economia Crítica Taifa, que realitzarem els propers dies 20 i 21 de maig.

Sobre el curs:

‘L’objectiu del curs és la presentació d’una visió rigorosa i crítica dels aspectes més rellevants del capitalisme actual immers en una profunda crisi tot analitzant la seva evolució i les conseqüències pel conjunt de la societat. Des del seminari Taifa proposem una anàlisi de conjunt de la societat capitalista, una aproximació sistèmica que aborda els àmbits de la despossessió social i ecològica, de la dominació patriarcal i de l’explotació laboral. Proposem una explicació, destinada a un públic general, sobre com funciona el sistema productiu i financer, el rol del diner i el mercat en la nostra societat així com el paper de l’Estat i la política econòmica dels governs en l’actual era neoliberal. Aquesta totalitat capitalista està protagonitzada per un conflicte de classes que posa de relleu les múltiples contradiccions del sistema i els propis límits del capital.’

Sobre el Seminari d’Economia Crítica Taifa:

El seminari Taifa és un espai auto-organitzat, dedicat a l’autoformació i la divulgació de la crítica de l’economia política, amb l’objectiu de contribuir a la transformació de la societat actual envers una societat no capitalista mitjançant la creació i l’impuls del pensament crític des de i per als moviments socials.’

https://www.youtube.com/watch?v=0lBtD2EE9GU

CONTINGUTS, DATES I HORARIS.

 

Dissabte 20 de maig

Horari aproximat: d’ 11:00 a 20:00 hores, amb dinar al CSB Terra inclòs.

  • Mati: L’estructura fonamental de l’explotació, la dominació i la despossessió en el capitalisme.        

S’analitza de forma assequible i rigorosa com actua el mecanisme central d’explotació del capital a partir de la teoria laboral del valor de Marx. S’assenyala tant el paper central del treball i el procés productiu en el capitalisme com l’opressió patriarcal i l’espoli mediambiental. S’explicarà també el mecanisme d’acumulació per despossessió que permet al capitalisme obtenir nous espais de valorització del capital a través de la privatització, l’expansió geogràfica i la mercantilització de la vida.

  • Vesprada:

Part I. El sistema productiu, canvis en l’organització del treball i lluita de classes.

A partir de l’estructura de l’empresa s’analitza com funciona la producció en el capitalisme. S’estudien els diferents canvis que en els darrers anys s’han anat introduint en les formes d’organització empresarial i productives per continuar assegurant la reproducció del capitalisme a partir de l’explotació de la força de treball. Aquest mode de producció genera una separació en classes de la nostra societat, conflicte central que caracteritza el capitalisme.

Part II. El paper i la natura de l’Estat i la política econòmica.

En aquesta sessió es treballa el paper de l’Estat en la societat capitalista com una de les institucions centrals que garanteixen el procés d’acumulació. S’exposa també l’evolució de l’Estat d’acord amb la dinàmica del capitalisme en cada moment històric i en particular el rol que està tenint en la crisi actual. En contra de la falsa idea establerta l’Estat i la seva política econòmica ha estat un agent actiu en portar a terme l’agenda neoliberal i facilitar la internacionalització del capital.

Diumenge 21 de maig

  • Matí (11 a 14 hores):

Part I. El sistema financer i el diner

S’exposa el procés a través del qual en l’actual societat capitalista el diner es crea a través del mecanisme de crèdit de les entitats financeres. L’ampli desenvolupament del sistema de crèdit i les finances ha provocat una desproporció entre el sector financer i el sistema productiu generador de valor. S’analitza els canvis en la forma del diner i la tendència a la financiarització de l’economia les darreres dècades. El diner representa molt més que un mitjà d’intercanvi, reserva i pagament. Hi cosifica una serie de relacions de classe i conté un alt component ideològic.

Part II. Crisis i límits del capitalisme.

Una visió general de les principals fases de la crisi actual i dels esdeveniments de més recent actualitat per tal de poder analitzar en quina situació ens trobem i poder entendre quina pot ser la tendència més immediata. De manera més estructural, analitzarem com la pròpia dinàmica del capitalisme engendra profundes contradiccions en si mateixa. Aquesta dinàmica intrínseca es la que provoca greus crisis que amenacen el conjunt del sistema. No obstant, el capitalisme ha demostrat en reiterades ocasions una gran capacitat regenerativa. Analitzar aquestes contradiccions, les limitacions i els perills que suposen per l’acumulació serà el tema principal d’aquesta sessió.

Inscripcions

Inscripció de suport al projecte: 30 € (25 per a sòcies)

Inscripció ordinària: 20 € (15 per a sòcies)

Inscripció per a col·lectius i grups: a partir de 5 membres, una de les places serà gratuïta.

Inscripció per a persones en situació d’atur o amb ingressos baixos: contactar amb l’organització a l’adreça de correu electrònic.

El període d’inscripcions finalitzarà el dimecres 17 de maig. El número màxim de places per al curs és de 25.

Per inscriure’s, cal que feu el pagament o l’ingrés de matricula corresponent, i ens l’entregueu en mà a La Repartidora o per correu electrònica a larepartidora@larepartidora.org (indiqueu el vostre nom i cognoms, contacte i l’assumpte “Capitalisme Taifa”).

Número de compte corrent: ES71 3159 0063 5124 7942 1428 (Caixa Popular)

Sí, vull fer-me sòcia
Nom i cognoms
Document d'identitat
Data de naixement
Adreça
Població
Teléfon
Email
Nom de l'entitat bancària
Número de compte (IBAN)
?
Número de compte bancari, en format IBAN.
Modalitat de subscripció