CONDICIONS DE COMPRA

Condicions generals
Condicions de compra
Tarifes
Lliurament
Condicions de pagament
Seguretat i confidencialitat
Obligacions del client
Desistiment
Altres informacions

Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions realitzades a través de la nostra pàgina web https://larepartidora.org/ de la qual n’és titular l’Associació Cultural La Repartidora amb C.I.F: G98677248.


Condicions generals:

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda incloent tots ells l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Els preus dels productes exposats a la pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) variable en funció de la seua tipologia en vigor: un 4% per a llibres; i un 21% per a la roba i la resta d’articles.


Condicions de compra:

Per a realitzar una comanda, l’usuari haurà d’insertar tots els articles que desitgi adquirir a la “cistella de la compra” i seguir les instruccions que s’hi indiquen. Durant els processos de compra, les despeses d’enviament derivades són sumades al PVP del producte, per tal de que l’usuari veja l’import total.

Les despeses d’enviament que apareixen en el lloc web en realitzar la comanda són orientatius i es calculen sobre la base d’un pes aproximat mitjà per llibre en funció del nombre de pàgines, dimensions i enquadernació. L’Associació Cultural La Repartidora es reserva el dret a alterar els costos d’enviament quan el pes dels articles sol·licitats no es corresponga amb el càlcul orientatiu realitzat. En aquests casos l’Associació Cultural La Repartidora comunicarà per mitjà de correu electrònic la variació i el client podrà optar per anul·lar la seua comanda sense que se li puga imputar cap cost addicional.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta.
L’Associació Cultural La Repartidora  es reserva el dret d’efectuar en la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que considere oportunes, podent actualitzar productes i serveis en funció del mercat.
En el cas que un llibre o llibres sol·licitats pel client hagen patit un increment de preu per part de l’editor i aquest no s’haja actualitzat en la pàgina web, l’Associació Cultural La Repartidora es reserva el dret d’incrementar el preu final d’enviament. En aquests casos l’Associació Cultural La Repartidora comunicarà per mitjà de correu electrònic la variació i el client podrà optar per anul·lar la seua comanda sense que se li puga imputar cap cost addicional.


Tarifes:

Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans a continuació enumerats:

  • Contra reemborsament: Disponible només per a vendes a Espanya.
  • Targeta (Visa, MasterCard o American Express): Disponible per a tots els països.

Lliurament:

L’Associació Cultural La Repartidora envia les comandes als seus clients a través del Servei Estatal de Correus per a tot el territori espanyol. La data de lliurament en el domicili del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament. Els terminis de transport són aproximats i podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda.

Si el Client no rebera la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb l’Associació Cultural La Repartidora a través del telèfon 963 612 766 o escrivint al mail larepartidora@larepartidora.org

El Client haurà d’arreplegar la comanda en l’oficina de la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA que corresponga al seu domicili de residència. L‘Associació Cultural La Repartidora avisarà mitjançant correu electrònic o telèfon al client de la realització de l’enviament.

És responsabilitat del Client estar pendent de l’arribada d’aquest enviament per a evitar posteriors devolucions.

Els terminis de lliurament variaran en funció de la disponibilitat física o l’estoc dels llibres sol·licitats. Si hi ha estoc en llibreria els terminis seran de 7 a 12 dies laborables segons els terminis de correus, mentre que si no hi ha estoc caldria sol·licitar-ho als distribuïdors correponenents pel que el termini serà major.

En el cas que el Client sol·licite un article(s) esgotat(s), descatalogat(s) o impossible(s) d’aconseguir i que no estiga indicat convenientment en la fitxa de l’article, l’Associació Cultural La Repartidora avisarà al client d’aquesta incidència, i si escau, es compromet al reemborsament de la quantitat abonada pel client pels articls en qüestió, tramitant si ho hi haguera, la resta de la comanda realitzada pel client.


Condicions de pagament:

La forma de pagament s’efectuarà mitjançant targetes de crèdit VISA i MasterCard.

Una vegada validada la compra, caldrà omplir els 16 dígits del número de la targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat d’aquesta (3 dígits de la part posterior de la targeta)

El cobrament es realitzarà en el moment de fer l’enviament per tal de garantir que només es cobren els articles que s’envien i que s’efectua d’acord amb el preu vigent.

En el cas de que la targeta no sigui acceptada, la comanda es cancel•larà automàticament i s’informarà al client de que la operació no s’ha dut a terme correctament.


Seguretat i confidencialitat:

L’Associació Cultural La Repartidora garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els seus clients. Així, totes les operacions de pagament on-line es realitzaran a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per part de tercers. D’aquesta manera,l’Associació Cultural La Repartidora. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionen els nostres clients d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de 1999 de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol (LSSI).

Totes les dades facilitades pels nostres clients seran incloses en un fitxer automàtic de dades de carácter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de  l’Associació Cultural La Repartidora.

En compliment d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de 1999 i de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol (LSSI), els clients de l’Associació Cultural La Repartidora poden, en tot moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seues dades personals posant-se en contacte per escrit a:

Associació Cultural La Repartidora: c/Arquitecte Arnau, 5. 46020. València.
o bé, mitjançant un correu electrònic a: larepartidora@larepartidora.org indicant, com a assumpte, “dades personals del web”.


Obligacions del client:

El client de l’Associació Cultural La Repartidora. es compromet, en tot moment, a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre, i a mantenir-les actualitzades en tot moment. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seues claus d’accés personal a la nostra pàgina web.


Desistiment

Associació Cultural La Repartidora garanteix al client la possibilitat d’anul·lar la seua comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comunique abans que la comanda haja sigut posada a disposició de correus per al seu enviament. En cas contrari haurà d’esperar a rebre la comanda per a tramitar la seua devolució.

El client disposarà d’un termini mínim de 5 dies hàbils des de la recepció. El client comunicarà a l’Associació Cultural La Repartidora dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte.

La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i si escau la factura emesa per Associació Cultural La Repartidora, corrent el client amb les despeses de devolució. El client podrà retornar qualsevol article que haja comprat a Associació Cultural La Repartidora sempre que els productes no hagen sigut oberts ni usats i conserven el seu precinte o embalatge original.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fóra lliurat per error de l’Associació Cultural La Repartidora, se li lliurarà el producte correcte, arreplegant el primer, sense cap càrrec addicional per al Client.

Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en males condicions,  l’Associació Cultural La Repartidora el substituirà per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb  l’Associació Cultural La Repartidoraa través del telèfon 915320928 o escrivint un correu larepartidora@larepartidora.org.


Altres informacions:

El cost definitiu de l’enviament és sempre el que consta a la factura emesa per Associació Cultural La Repartidora.

El pes total de la comanda serà la suma dels pesos individuals de la comanda, més el pes de l’embalatge.

L’aparició d’un llibre a la web no implica que la disponibilitat d’aquest siga immediata, donada la limitació de les existències a la pròpia llibreria o a l’editorial; així, en el cas de no disposar del llibre demanat, Associació Cultural La Repartidora es posarà en contacte amb el comprador a través de correu electrònic per tal d’informar-lo de la possible demora en la recepció de la seua comanda.